مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقادیر عناصر معدنی عمده در ...
عنوان مقادیر عناصر معدنی عمده در عضلات سه گونه از ماهیان جنوب دریای خزر
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها عناصر معدنی عمده، عضلات، ماهی، جذب اتمی
چکیده در مطالعه ح اضر غلظت عناصر معدنی عمده (کلسیم، منیزیم، پتاسیم و سدیم ) در عضلات سه گونه از ماهیان جنوب دریای خزر شامل کفال، سفید و کپور معمولی در دو فصل بهار و پاییز از چهار ایستگاه مختلف صید (چالوس، انزلی، رودسر و فریدونکنار) مورد ارزیابی قرار گرفت. آنالیز عناصر معدنی در نمونه های مورد بررسی با هضم نمونه ها به روش خاکستر خشک صورت گرفت. میزان عناصر در نمونه های هضم شده توسط دستگاه جذب اتمی شعله قرائت و بصورت میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک بیان گردید
پژوهشگران