مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه قدرت عضلات اندام ...
عنوان مقایسه قدرت عضلات اندام تحتانی، زاویه Q، واروس و الگوس زانو در زنان مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال با افراد سالم
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها سندرم درد پاتلوفمورال،قدرت ایزومتریک، زاویه Q، واروس و الگوس
چکیده سندرم درد پاتلوفمورال یکی از شایع ترین علل درد قدامی زانو است. این سندرم با درد در اطراف و پشت زانو همراه است که ناشی از تغییرات فیزیکی و بیومکانیکی پاتلا است. هدف این مطالعه،مقایسه قدرت عضلات اندام تحتانی، زاویه Q، واروس و الگوس زانو در زنان مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال با افراد سالم می باشد.
پژوهشگران