مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی پاسخ های فیزیومتابولیک ...
عنوان بررسی پاسخ های فیزیومتابولیک و الگوی اجرای مهارت هنگام مسابقه تکواندو
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تکواندو ، پاسخ های فیزیومتابولیک، آنالیز مهارت
چکیده درک متابولیسم غالب هنگام ورزش، شاخص مطلوب در تعیین آمادگی فیزیولوژیک ورزشکاران، استعدادیابی و طراحی تمرین بشمار می اید. در این پژوهش الگوی تغییرات غلظت لاکتات خون و تواتر ضربان قلب به منزله مقیاس شدت کار (پاسخ های فیزیومتابولیک) و نسبت فعالیت شدید به فعالیت سبک به عنوان فاکتور مدت طی مسابقات تکواندو بررسی شده است.
پژوهشگران