مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثرات برنامه توانبخشی ...
عنوان بررسی اثرات برنامه توانبخشی ورزشی بر کیفیت زندگی، افسردگی و اضطراب بیماران قلبی بعد از بای پاس عروق کرونر
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اضطراب، افسردگی، بیماری عروق کرونر، توانبخشی، کیفیت زندگی
چکیده مشکلاتی همچون اضطراب و افسردگی پس از انجام عمل بای پاس در بیماران قلبی نه تنها می تواند سبب به تاخیر انداختن دوران بهبودی گردد بلکه می تواند سبب عود و بازگشت مجدد بیماری و کاهش کیفیت زندگی بیماران و نیز اطرافیان شود. به همین منظور مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر 12 هفته برنامه جامعه توانبخشی ورزشی قلب بر میزان اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران انجام گرفته است.
پژوهشگران