مشخصات پژوهش

صفحه نخست /کارپوشه علمی روشی برای ثبت و ...
عنوان کارپوشه علمی روشی برای ثبت و مستندسازی فعالیت های هیئت علمی در دانشگاه ها
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ضرورت ارزشیابی کیفیت عملکرد دانشگاه ها در تمام سطوح، به منظور بهبود اثربخشی فعالیت ها و فراهم ساختن امکان پاسخگویی درون و برون موسسه ای جای تردید باقی نگذاشته است؛ لیکن آنچه اهمیت دارد، شیوه ارزشیابی، منابع و روش های جمع آوری اطلاعات و داده های حاصل از انهاست. در سال های اخیر، تغییر مهم و مبارکی در حوزه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در حال اتفاق افتادن است.
پژوهشگران