مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی جایگاه مهندسی ژئوماتیک ...
عنوان بررسی جایگاه مهندسی ژئوماتیک در کاربردهای میراث فرهنگی- باستان شناسی و معماری
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها سنجش از راه دور، سیستم اطلاعاتی مهندسی، فتوگرافی، لیزر اسکن، باستان شناسی
چکیده مهندسی ژئوماتیک و روش های ان، امروزه به عنوان مجموعه ای از کارآمدترین روش ها در اندازه گیری هندسی، تجزیه و تحلیل و تفسیرهای مربوط به موضوعات مطرح در میراث فرهنگی، چشم انداز های روشنی پیش روی متخصصان و دست اندرکاران این عرصه قرار داده است. اهمیت این علم در تعیین جایگاه شاخه های علمی آنکه متشکل است از : فتوگرافی، سنجش از راه دور، لیزر اسکن، نقشه برداری، نقشه برداری زمینی و سیستم اطلاعات جغرافیایی
پژوهشگران