مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر سطوح مختلف مکمل سلنیوم بر ...
عنوان اثر سطوح مختلف مکمل سلنیوم بر عملکرد، متابولیت های خونی و گوارش پذیری مواد مغذی در بره ها نر نژاد مهرابان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها بره، سلنیوم، عملکرد، گوارش پذیری
چکیده به منظور بررسی اثر سطوح مختلف مکمل سلنیوم بر عملکرد، متابولیت های خونی و گوارش پذیری مواد مغذی در بره ها نر نژاد مهرابان دو آزمایش انجام شد. در ازمایش اول 18 راس بره با سن 5-4 ماه و میانگین وزنی بدن 2/7+-35/9 بطور تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند و تیمارها شامل: تیمار اول (جیره شاهد بدون افزودن مکمل سلنیوم، که حاوی 0/06 پی پی ام سلنیوم بود)، تیمار دوم (جیره شاهد+ 0/2 پی پی ام سلنیوم بصورت سلنیت سدیم) و تیمار سوم (جیره شاهد+ 0/4 پی پی ام سلنیوم بصورت سلنیت سدیم) بود.این ازمایش 70 روز به طول انجامید. در روزهای صفر، 35 و 70 آزمایش خونگیری انجام شد.
پژوهشگران