مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر کاربرد پساب صنعتی بر ...
عنوان تأثیر کاربرد پساب صنعتی بر ویصگیهای شیویایی خاک و رشد و عولکرد گیاه تربچه
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آلودگی، تربچه، پساب صنعتی، عناصر سنگین
چکیده با وجود محدودیت منابع آب در بخش کشاورزی مناطق خشک و نیمه خشک جهان، استفاده از پساب ها ممکن است راهکاری مناسب برای جبران بخشی از این معضل عمومی باشد. کاربرد پساب به ویژه در طولانی مدت ممکن است بر ویژگی های شیمیایی خاک تاثیرگذار باشد. هدف این تحقیق بررسی اثر پساب حاصل از تصفیه خانه شهرک صنعتی بوعلی بر تعدادی از ویژگی های شیمیایی خاک و عملکرد گیاه تربچه بود.
پژوهشگران