مشخصات پژوهش

صفحه نخست /عوامل موثر بر اعتماد و مولفه ...
عنوان عوامل موثر بر اعتماد و مولفه های آن در تعاونی تولید کشاورزی وینسار قروه
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اعتماد، تعاونی های تولید کشاورزی، قروه، مطالعه موردی
چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی مهم ترین عوامل موثر بر اعتماد و رابطه بین سطوح درون و برون گروهی آن در میان اعضای تعاونی وینسار در شهرستان قروه است. شیوه تحقیق پیمایشی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه از 110 عضو تعاونی در سال 1391 جمع آوری شده است. یافته های تحقیق حاضر نشان دهنده ی چالش ها و مشکلاتی است که بر فعالیت های کشاورزی در تعاونی تاثیر می گذراند.
پژوهشگران