مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر روش های پیرایش بر ویژگی ...
عنوان اثر روش های پیرایش بر ویژگی های رویشی و عملکرد در فندق
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها رقم، عملکرد، فندق، ویژگی های رویشی، پیرایش
چکیده به منظور دستیابی به یک روش مناسب در پیرایش درخت های فندق، پژوهش حاضر به مدت سه سال در مرکز تحقیقات فندق آستارا اجرا شد. آزمایش با سه نوع روش پیرایش (یک تنه، دو تنه و چهار تنه) و با استفاده از 3 رقم متداول فندق (رونددوپیمونت، فرتیل دکوتارد و سگورب) و یک نژادگان بومی (گِرد) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد.
پژوهشگران