مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر کاربرد پیش از برداشت اسید ...
عنوان اثر کاربرد پیش از برداشت اسید جیبرلیک بر عمر انباری و برخی شاخص های کیفی گیلاس (Prunus avium L.) رقم سیا مشهد
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها گیلاس، اسید جیبرلیک، عمر انبارداری، خصوصیات کیفی
چکیده مهم ترین مشکلات پس از برداشت میوه گیلاس نرم شدگی، چروکیدگی، فساد میوه و همچنین قهوه ای شدن دم میوه می باشد. در این پژوهش، اثر اسید جیبرلیک بر عمر انباری و ویگی های کیفی گیلاس رقم "سیاه مشهد" مورد بررسی قرار گرفت. اسید جیبرلیک روند نرم شدن میوه ها را طی دوره ی انبارداری کاهش داد و با کاهش تولید اتیلن و کاهش از دست دهی اب، باعث تاخیر در پیری میوه های تیمار شده نسبت به شاهد گردید.
پژوهشگران