مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه ویژگی های گرانیتوئیدی ...
عنوان مقایسه ویژگی های گرانیتوئیدی کم پتاسیم و غنی از پتاسیم در مجموعه ی نفوذی الوند
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها الوند، گرانیتوئید، زمین شیمی، پورفیروئید
چکیده مجموعه نفوذی الوند در جنوب همدان، در زون سنندج- سیرجان واقع شده است. این مجموعه شامل سنگ های مافیک تا فلسیک مانند گابرو، دیوریت، تونالیت، گرانودیوریت، گرانیت، آپلیت و پگماتیت است. سنگ های شبه گرانیتی بخش اعظمی از سنگ های این مجموعه را به خود اختصاص می دهند.
پژوهشگران