مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر ارائه مجدد صورت های ...
عنوان تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر ریسک اطلاعات
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ارائه مجدد صورت های مالی، اجزای ذاتی و اختیاری کیفیت اقلام تعهدی، ریسک اطلاعات
چکیده تحقیقات پیرامون ارائه مجدد صورت های مالی، اشاره به تغییر دیدگاه سرمایه گذاران نسبت به صورت های مالی تجدید ارائه شده شرکت ها دارد. زیرا از نگاه آنها ارائه مجدد صورت های مالی می تواند بیانگر نوعی پیش بینی مشکلات آتی شرکت و مدیریت آن در خصوص اختیاری عمل کردن در امور حسابداری باشد.
پژوهشگران