مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی شکل گیری اتحاد ...
عنوان ارزیابی شکل گیری اتحاد استراتژیک در یک خوشه صنعتی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران