مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر نانوذرات اکسید روی ...
عنوان بررسی اثر نانوذرات اکسید روی و اکسید روی بر عملکرد فراسنجه های خون در بزغاله های نر مرغوز
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اکسید روی، بزغاله مرغوز، عملکرد، فراسنجه های خونی، نانوذره
چکیده هدف از این پژوهش بررسی اثر اکسید روی و نانواکسید روی بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی در بزغاله های مرغوز بود.
پژوهشگران