مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تعیین دوره زمانی بازده سرمایه ...
عنوان تعیین دوره زمانی بازده سرمایه گذاری بخش خدمات در اقتصاد ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها بخش خدمات، ارزش افزوده، سرمایه گذاری، دوره زمانی بازده
چکیده بخش خدمات نزدیک به 57% از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص داده است. در کشورهای پردرآمد این سهم بیشتر بوده و به طور متوسط 75% از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد. با توجه به سهم بالای بخش خدمات در اقتصادف ارائه اطلاعات کمی به صاحبان سرمایه و مدیران سرمایه گذار در این بخش می تواند کمک شایان توجهی به اقتصاد ملی نموده
پژوهشگران