مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثرات برخی متغیرهای کلان ...
عنوان اثرات برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر انتشار گاز دی اکسید کربن در آسیای مرکزی و ایران 1995-2007
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آلودگی هوا، رشد اقتصادی، نابرابری درآمد، آسیای مرکزی و ایران، پانل دیتا
چکیده کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، برای رسیدن به توسعه اقتصادی به رشد اقتصادی بالا و مستمر نیازمندند. از پیامدها و اثرات جانبی این رشد آلودگی محیط زیست از جمله آلودگی های هوای همدتا منبعث از انتشار دی اکسید کربن - دستکم در مراحل اولیه رشد- است. تولید کالا و خدمات مستلزم به کارگیری منابع طبیعی از جمله انرزی است.
پژوهشگران