مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه شیوع، نوع وشدت آسیب در ...
عنوان مقایسه شیوع، نوع وشدت آسیب در کشتی گیران حرفه ای و آماتور آزادکار
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کشتی ازاد، کشتی، آسیب ورزشی
چکیده محققان تلاش می کنند که تا با بررسی میزان شیوع آسیب در ورزش های مختلف دلایل آنها را مشخص و در نهایت راهکارهای پیشگیری مناسبی را برای آنها ارائه کنند. با این حال هنوز هم آسیب های زیادی در ورزش ها مشاهده شده و الگوهای آسیب دیدگی در ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی نامشخص باقی مانده است. هدف از مطالعه حاضر مقایسه شیوع، مکانیسم، نوع و شدت آسیب های حاد در کشتی گیران حرفه ای و آماتور آزادکار بود. بدین منظور 28 کشتی گیر حرفه ای، به صورت در دسترس هدف دار و 28 کشتی گیر آماتور به صورت خوشه ای تصادفی از سه استان همدان، کرمانشاه و کردستان تایید شده بودند.
پژوهشگران