مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر تجدید ارائه صورت های ...
عنوان تاثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر کیفیت اقلام تعهدی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کیفیت سود- کیفیت اقلام تعهدی- تجدید ارائه صورت های مالی- حاکمیت شرعی
چکیده در این مقاله کیفیت اقلام تعهدی شرکت های تجدید ارائه کننده طی سالهای 1380 الی 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه تحقیق شامل 70 شرکت تولیدی می باشد که تنها یکبار تجدید ارائه با اهمیت داشته و در دو سال قبل و بعد از سال تجدید ارائه، فاقد تجدید ارائه دیگری بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که کیفیت سود به طور معنا داری از دوره تحریف تا دوره بعد از اطلاعیه تجدید ارائه افزایش یافته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای تغییر اندازه شرکت، تفییر فروش، تغییر جریان های نقدی و مدت تصدی مدیریت عامل با تغییر کیفیت سود در شرکت های تجدید ارائه کننده سود رابطه معناداری دارند.
پژوهشگران