مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش حسابرسان مستقل در تجدید ...
عنوان نقش حسابرسان مستقل در تجدید ارائه اجباری یا اختیاری صورت های مالی و تاثیر آن بر کیفیت سود قبل و بعد تجدید ارائه
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تجدید ارائه اجباری صورت های مالی- کیفیت اقلام تعهدی سود- حاکمیت شرکتی داخلی
چکیده این مقاله درصدد بررسی تاثیر تجدید ارائه های اجباری در مقایسه با تجدید ارائه های اختیاری بر کیفیت سود شرکت های تجدید ارائه کننده است. نمونه تحقیق ما شامل 62 شرکت است که تنها یکبار تجدید ارائه در دوره زمانی 1380 الی 1390 داشته اند. متغیر وابسته در این تحقیق معیار کیفیت سود، تغییر کیفیت اقلام تعهدی است که در دوره های قبل از تجدید ارائه و بعد از تجدید ارائه اندازه گیری شده است.
پژوهشگران