مشخصات پژوهش

صفحه نخست /فرایند کار آفرینی: گامها و ...
عنوان فرایند کار آفرینی: گامها و دامها
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کارآفرینی،کسب وکار،مشکلات راه اندازی
چکیده : کارآفرینی از جمله مفاهیمی است که وارد مباحث مدیریت، اقتصاد، روانشناسی و جامعه شناسی شده است. اگرچه این واژه ابتدا بوسیله شومپیتر و برای تبیین تخریب خلاق در حوزه اقتصاد مطرح شد اما بعدبه حوزه های دیگر علوم انسانی رفت واز زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.اما بیشترین بحث در کارآفرینی در پاسخ به این سوال بود که چرا برخی به دنبال کارآفرینی می روند و موفق می شوند؟که حجم بسیاری از ادبیات کارآفرینی به این سوال پرداختند.اما سوال مهم دیگری که مطرح شد این بود که کارآفرینی چه مسیر و فرایندی را میگذراند.لذا این مقاله بدنبال چاسخگویی به این سوال بخصوص علاوه بر فرایند دامهای که درهر گام ممکن است بوجود بیاید متمرکز شده است
پژوهشگران