مشخصات پژوهش

صفحه نخست /کاربرد شیمی کانی های بیوتیت و ...
عنوان کاربرد شیمی کانی های بیوتیت و ارتوپیروکسن در بررسی شرایط تکتونو- ماگمایی انکلاوهای توده پلوتونیک الوند و سنگ میزبان آنها
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها شیمی کانی، بیوتیت، ارتوپیروکسن، دماسنجی، آنکلاو، توده پلوتونیک الوند، پهنه سنندج- سیرجان
چکیده توده پلوتونیکی الوند یکی از بزرگترین توده های نفوذی در بخش شمالی زون سنندج - سیرجان است که در جنوب شهر همدان واقع شده است. این توده متشکل از گرانیتوئیدهای پورفیری، لوکوکرات، سنگ های نفوذی بازیک و آنکلاوهای به اندازه های متفاوت و به اشکال مختلف دیده می شوند. بیوتیت های موجود در مونزوگرانیت پورفیروئید، دیوریت، آنکلاو میکروگرانولار فلسیک، آنکلاو میکروگرانولار مافیک و آنکلاو سورمیکاسه در قلمرو بیوتیت های منیزیم دار و بیوتیت های موجود در نوریت ها در قلمرو فلوگوپیت، واقع شده اند. ارتوپیروکسن های نوریت در محدوده کلینوانستاتیت و ارتوپیروکسن آنکلاو میکروگرانولار مافیک در محدوده کلینوفروسیلیت می باشند. بر پایه دماسنجی بر مبنای میزان Ti موجود در بیوتیت ها، مونزوگرانیت 662 تا 734، نوریت 688 تا 776، دیوریت 598 تا 724، آنکلاو سورمیکاسه 662 تا 687، آنکلاو میکروگرانولار فلسیک 694 تا 712 و آنکلاو میکروگرانولار مافیک 635 تا 737 درجه سانتی گراد را نشان می دهند. بر اساس ترکیب شیمیایی بیوتیت و ارتوپیروکسن ماگمای سازنده آنکلاوهای توده پلوتونیک الوند و سنگ میزبان آنها در گستره آهکی - قلیایی قرار گرفته اند. ارتوپیروکسن های نوریت و آنکلاو میکروگرانولار مافیک نشان می دهد مجموعه نفوذی الوند در رده سنگ هایی با فوگاسیته اکسیژن بالا جای می-گیرند، که از صفات آهکی-قلیایی بودن توده می باشد، که با ویژگی های تکتونوماگمایی محیط های وابسته به فرورانش همخوانی دارد.
پژوهشگران