مشخصات پژوهش

صفحه نخست /شیمی کانی ها و شرایط ...
عنوان شیمی کانی ها و شرایط ترمودینامیکی تشکیل مرمرهای ناخالص مجموعه دگرگونی نی باغی واقع در شمال شرق میانه، ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها نی باغی، میانه، مرمر، ترموکالک، شیمی کانی
چکیده مجموعه ای از سنگهای دگرگونی شامل اسلیت، فیلیت،شیست و مرمر در منطقه نی باغی رخنمون دارد.مرمرهای ناخالص در بخش مرکزی این مجموعه دیده می شوند. شواهد فابریکی و کانیایی نشانگر دو مرحله دگرگونی در مرمرهای ناخالص هستند. مسیر فشاردمای حاصل شده نشان می دهد که مرمرهای ناخالص نی باغی در فشار متوسط تشکیل شده اند.
پژوهشگران