مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی آسیب پذیری ریسک زنجیره ...
عنوان بررسی آسیب پذیری ریسک زنجیره تأمین درکسب وکارهای کشاورزی (گلخانه داران استان همدان)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آسیب های بخش کشاورزی، بازار فروش، بحران
چکیده امروزه محققان به بررسی زنجیره تأمین در بخش کشاورزی تأکید ویژه دارند و معتقدند که زنجیره تأمین، عامل کلیدی برای تداوم مزیت رقابتی محصولات تولیدشده کشاورزان در بازار است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب­­پذیری ریسک زنجیره تأمین در کسب­وکارهای کشاورزی (گلخانه­داران) استان همدان بود. پژوهش حاضر، با رویکرد کیفی و به روش تئوری زمینه­ای انجام شد. ابزار پژوهش، مصاحبه­های عمیق نیمه­ساختاریافته بود. با بهره­گیری از روش تئوری زمینه­ای، داده­های حاصل از مصاحبه­های انجام­شده با 14 نفر از گلخانه­داران استان همدان، طی سه مرحله کدگذاری باز (اولیه)، محوری و گزینشی (انتخابی) مورد تحلیل قرار گرفت. کدهای باز، شامل40 مفهوم و کدهای محوری نیز شامل 49 مقوله عمده بود که در نهایت، به چهار گروه مقوله گزینشی: ریسک تولید محصول، تأمین­ نهاده، توزیع محصول و مشتری در قالب ریسک­های داخلی و خارجی برای هرکدام شناسایی گردید. در این مطالعه، ریسک تولید محصول (ریسک­های داخلی و خارجی) به­عنوان کد محوری در الگوی تئوری زمینه­ای شناسایی شد. بنابراین، با توجه به یافته­های این پژوهش موارد ذیل پیشنهاد می­شود: طراحی رویکرد کاربردی جهت مدیریت ریسک و ارزیابی میزان آسیب­پذیری زنجیره تأمین.
پژوهشگران