مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثربخشی تمرینات تقویتی ...
عنوان بررسی اثربخشی تمرینات تقویتی شکم در درمان دیاستازیس رکتی در دوره پس از زایمان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها بارداری؛ دیاستاز رکتی؛ لینه آلبا؛ عضله راست شکمی؛ تمرینات تقویتی
چکیده چکیده مقدمه و اهداف در طی و پس از بارداری، بسیاری از زنان افزایش در فاصله­ی بینابینی عضلات راست شکمی را به دلیل افزایش حجم رحم در این دوره، کشش و نازک شدن لینه آلبا تجربه می­کنند. این بیماری به طور متوسط 66 درصد زنان را تحت تاثیر قرار می­دهد و با درد و بی­ثباتی ستون فقرات، ضعف عضلات کف لگن، ضعف عضلات شکمی و در نهایت فتق شکمی ارتباط دارد. هدف از مقاله حاضر، بررسی اثربخشی تمرینات تقویتی شکمی در درمان دیاستازیس رکتی در دوران پس از زایمان بر اساس نتایج مطالعات اخیر است. مواد و روش ­ها در مطالعه حاضر، پایگاه­های دادهGoogle Scholar ، EM Base، Medline، PubMed و جستجوی گوگل با ترکیب واژه­های کلیدی "بارداری"، "دیاستازیس رکتوس"، "دیاستاز رکتی"، "لینه آلبا"، "عضله راست شکمی"، "تمرینات تقویتی"، جستجو شد. این مطالعه شامل تحقیقات مختلف در زمینه تمرینات تقویت عضلات شکمی در درمان دیاستازیس رکتی می­باشد. یافته­ ها به طور کلی، 800 مقاله در زمینه مطالعات موردی، مطالعات پایلوت (آزمایشی) و کارآزمایی­های بالینی به دست آمد. از این مطالعات، بر اساس معیارهای ورود به مطالعه، تنها 11 مورد در خصوص تأثیر تمرینات تقویتی در درمان دیاستازیس رکتی انتخاب شدند. نتایج مطالعات موجود در تعدادی از مقالات نشان داد که تمرینات تقویتی شکم در کاهش کمردرد، کاهش عملکرد، بی­ثباتی پاسچرال و ضعف عضلانی موثر است. نتیجه­ گیری با توجه به نتایج و کیفیت مطالعات، تمرینات تقویتی عضلات شکم می­تواند روش موثری در درمان دیاستازیس رکتی در دوره پس از زایمان باشد.
پژوهشگران