مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تجربی و عددی رفتار ...
عنوان بررسی تجربی و عددی رفتار مکانیکی سازه های ساندویچی استوانه ای پر شده با فوم EVA تحت بارگذاری محوری شبه استاتیکی و ضربه ای
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها سازه های ساندویچی، جذب انرژی ، نیروی لهیدگی، فوم، LS-Dyna
چکیده در بسیاری از سازه های مهندسی و به خصوص دستگاه های متحرک برای جلوگیری از خسارت ناشی از ضربه یا کاهش آن از سیستم های جذب انرژی استفاده می شود .هدف از پژوهش حاضر، بررسی تغییر شکل و جذب انرژی سازه های ساندویچی متشکل از دو لوله آلومینیومی متداخل که بین آن ها از فوم پلیمری EVA پر شده است، می باشد. بارگذاری محوری لوله ها به صورت شبه استاتیکی و دینامیکی بوده و رفتار مکانیکی این سازه ها، شامل نحوه تغییر شکل، میزان جذب انرژی و نیروی متوسط لهیدگی بررسی شده است. همچنین، اثر تغییرات طول لوله و چگالی فوم بر کمیت های ذکر شده مورد مطالعه قرار گرفته است. علاوه بر آزمایش های تجربی، به منظور بررسی پارامتری، شبیه سازی عددی نیز با استفاده از نرم افزار LS-Dyna انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهند که وجود فوم باعث افزایش میزان جذب انرژی در سازه ها می شود؛ این افزایش در میزان جذب انرژی و نیروی متوسط لهیدگی در چگالی های بالاتر فوم، نمایان تر است. به علاوه، مقایسه نحوه چین خوردگی در سازه های پرشده از فوم با سازه های خالی نشان می دهد که وجود فوم تاثیری در نحوه چین خوردگی سازه ها ندارد.
پژوهشگران