مشخصات پژوهش

صفحه نخست /Expression pattern of ABCDE ...
عنوان
Expression pattern of ABCDE model genes in floral organs of bolting garlic clone
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
Floral organ identity genesTepalStamenCarpelReal time PCR
چکیده
A correct understanding of the ABCDE model genes expression, especially genes involved in the development of the reproductive floral organs, in bolting and fertile garlic clones improves the process of its fertilization and breeding programs. Therefore, Real-Time PCR was employed to evaluate the temporal and spatial expression patterns of some floral organ identity genes in the inflorescence and different floret organs in the two stages of green and purple florets of bolting garlic clone. Relative expression of the studied genes, except AsSTK, in the mature inflorescence increased significantly during the early stages of initiation and differentiation of floral organs. Relative expression of the AsAP1 in the tepal and carpel, and AsAP2 in the tepal, stamen and carpel increased significantly. The highest relative expression levels of the AsAP1 and AsAP2 were found in the tepal of green florets and in the carpel of purple florets, respectively. AsAP3 and AsPI expression increased significantly in the stamen and carpel, and the highest relative expression of these two genes were observed in the green floret tepal. Relative expression of the AsAG increased significantly only in the reproductive floral organs and decreased significantly both in the carpel and stamen at floret maturity. The AsSEP1, 3 were expressed in all floral organs, but the AsSTK was only expressed in the carpel and its relative expression increased significantly at floret maturity. Finally, since considerable expression levels of the above genes were observed in the floral organs, these genes seem to be influential in the formation of floral organs in bolting garlic.
پژوهشگران