مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ایجاد پوشش های نانو ساختار ...
عنوان ایجاد پوشش های نانو ساختار تانتالیوم و نیترید تانتالیوم بر آلیاژ Ti-6Al-4V به روش PVD و بررسی رفتار خوردگی و الکتروشیمیایی در محلول شبیه سازی شده بدن
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها پوشش نانوساختار، PVD، خوردگی.
چکیده استفاده از پوشش های نانوساختار، به عنوان یکی از راهکارهای مهندسی برای افزایش دوام و عمر قطعات می باشد. ایجاد پوشش مقاوم به خوردگی بر قطعات مرسوم، امکان افزایش جذابیت مهندسی را فراهم می آورد. از این رو در این پروژه مدنظر است تا در حوزه «صنعت و مهندسی پزشکی» با استفاده از متریال مرغوب مانند تانتالیوم (Ta) بر مواد متداول تجاری مانند تیتانیوم (Ti) لایه نشانی شود و بتوان بر مقاومت به خوردگی در محیط شبیه سازی شده بدن افزود. برای این منظور روشهای متنوعی توسعه یافته است که هر کدام مزایا و معایب مخصوص به خود را دارد. لذا در این پروژه روش کندوپاش مغناطیسی (magnetron sputtering) انتخاب شد. در این پروژه با استفاده از روش کندوپاش مغناطیسی، فاز آلفا تانتالیوم نانوساختار (NS) به روی زیرلایه خالص تیتانیوم لایه نشانی شده است. پوشش ایجادشده دارای ساختار متراکم، ریزساختار همگن و کریستال هایی در جهت (110) می باشد. لایه رویین ایجادشده روی پوشش آلفا تانتالیوم با تانتالیوم خالص آنیل شده در محلول رینگر در دمای 37 درجه با روش های مختلف الکتروشیمیایی مقایسه شده است. تانتالیوم نانوساختار آلفا مقاومت به خوردگی بالاتری را در محلول رینگر در دمای 37 درجه نسبت به تانتالیوم خالص نشان داده است. علاوه بر این، آنالیزهای مربوطه به اثبات رساند که بهبود رفتار مقاومت به خوردگی پوشش آلفا تانتالیوم در محیط بدن در مقایسه با نمونه خالص تانتالیوم مربوط به تشکیل ریزساختار نانو سرعت تشکیل بالاتر و لایه رویین با ساختار متراکم تر می باشد. در این گزارش، ابتدا توضیحاتی در خصوص روش PVD و مواد مورد استفاده ارایه شد. سپس مواد و روش ها بیان شده و در پایان نتیجه گیری و بحث مطرح شده است. امید است تا با اجرای چنین پوشش هایی شاهد شکوفایی روز افزون صنعت پزشکی در این زمینه باشیم.
پژوهشگران