مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل و تبیین نتایج اقتصادی ...
عنوان تحلیل و تبیین نتایج اقتصادی انقلاب اسلامی در مقایسه بین المللی با برخی از انقلاب های اجتماعی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها انقلاب اسلامی، نتایج اقتصادی، رشد اقتصادی، جنگ، تحریم های اقتصادی
چکیده هدف اصلی این مقاله مطالعه نتایج اقتصادی انقلاب اسلامی با برخی از انقلاب های اجتماعی است. چارچوب نظری این مقاله بر نظریه های جامعه شناسی انقلاب استوار است. در این مقاله از روش مطالعه مقایسه ای (هم زمان و درزمان) استفاده شده است و نتایج انقلاب اسلامی بر اساس پنج شاخص کلان بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد همه نتایج اقتصادی انقلاب اسلامی در کوتاه مدت منفی بوده است اما به تدریج و در طول چهار دهه اندکی رو به بهبودی گذاشته است
پژوهشگران