مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی سطح آگاهی و رفتار زیست ...
عنوان بررسی سطح آگاهی و رفتار زیست محیطی شهروندان (مطالعه موردی شهروندان یزد)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها محیط زیست، آگاهی، شهروندان
چکیده امروزه با افزایش مسایل محیط زیستی از قبیل بحراب انرژی، تغییر آب و هوا،اتلاف وتخریب منابع طبیعی ناشی از توسعه شهرنشینی اثر انسان ر محیط ازالشی ترین مسایل مد توجه علی عصر حاصر است. این مقاله به برسی رابطه بین اگاهی از مسایل محیط زیست و رفتارهای زیست محیطی شهروندان زد انجام شده است.
پژوهشگران