مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعۀ عددی تأثیر تعداد حلقه ...
عنوان مطالعۀ عددی تأثیر تعداد حلقه های پیچه بر گرمای تولید شده در فرایند گرمای القایی در مدل سه بعدی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها فرایند گرمای القایی، روش المان محدود، شبیه سازی
چکیده مدلسازی کامپیوتری جهت طراحی القاگرها برای کاربردهای متفاوت در فرایند گرمای القایی اغلب برای صرفه جویی در هزینه های ناشی از خطا و آزمون ضرورری به نظر می رسد. در این مقاله تأثیر تعداد حلقه های پیچه در فرایند گرمای القایی با حل عددی معادلات ماکسول با استفاده از روش المان محدود و به کمک بستۀ نرم افزاری کامسول مولتی فیزیک، در سه بعد بررسی شده است. بررسی تأثیر تعداد حلقه های پیچه در مقدار و الگوی گرمای تولید شده در قطعۀ کار برای کاربردهای ویژه در صنعت و تکنولوژی خیلی مهم و حیاتی است. زیرا تعداد حلقه های پیچه یکی از عوامل های مهم در طراحی دستگاه های گرمای القایی است. در ابتدا یک پیچۀ تک حلقه ای در مدل سه بعدی شبیه سازی شده و سپس پیچه هایی 3 و 4 لحاظ شده اند. از ولتاژ 200 ولت متناوب با بسامد یک کیلوهرتز، به عنوان منبع تولید میدان های، چند حلقه ای با تعداد حلقه های 2 الکترومغناطیسی بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از محاسبات عددی نشان می دهد تعداد حلقه های پیچه تأثیر قابل ملاحظه ای بر کمیت هایی مانند توزیع و شدت چگالی شار مغناطیسی، چگالی جریان های گردابی در قطعۀ کار و همچنین گرمای حجمی تولید شده در پیچه و قطعۀ کار دارد.
پژوهشگران