مشخصات پژوهش

صفحه نخست /سیاست هایی برای دست یابی به ...
عنوان سیاست هایی برای دست یابی به پایداری محله ای
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها محله سنتی؛ محله سرزنده؛ محله با محوریت حمل و نقل؛ رشد هوشمند؛ محدوده امن
چکیده پایداری، ابعاد گسترده ای داشته و دست یابی به آن بر اساس رویکردهای مختلف روش های متفاوتی دارد. دست یابی به پایداری در محلات نیز در ابعاد مختلف دارای پیچیدگی های زیادی است که پرداختن به همه آنها در نوشتاری کوتاه ممکن نیست، از این رو آنچه در این نوشتار به آن پرداخته می شود؛ بررسی الگوهای متفاوت دست یابی به محله پایدار با نگاه طراحی شهری و بر اساس تجارب صورت گرفته در سایر کشورها و شامل الگوی محله سنتی، الگوی توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی، الگوی محله سرزنده، الگوی محدوده امن و الگوی رشد هوشمند است. همگی این الگوها بر اساس ویژگی های شاخص مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه نیز برخی از سیاست هایی که در اولویت اقدام جهت دست یابی به محله های پایدار در شهر تهران هستند در سه بعد برنامه ریزی، مشارکت مردم و اقدامات کنترلی و موردی اشاره شده است.
پژوهشگران