مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل جامعه شناختی تاریخی شکل ...
عنوان تحلیل جامعه شناختی تاریخی شکل گیری حوزه عمومی دینی در عصر صفویه
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها حوزه عمومی دینی، مرشد کامل، میدان، خصوصیت مبتنی بر نمایندگی
چکیده هدف اصلی این مقاله تحلیل جامعه شناختی چگونگی شکل گیری و دگرگونی حوزه عمومی دینی در عصر صفویه است. چارچوب نظری تحقیق نظریه حوزه عمومی هابرماس است
پژوهشگران