مشخصات پژوهش

صفحه نخست /طراحی و ساخت پلانجر فلزی ...
عنوان طراحی و ساخت پلانجر فلزی مقاوم شده با استفاده از پوششهای نانوساختار مقاوم
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها پوشش نانوساختار، مقاوم به خوردگی.
چکیده برخی پمپ های پلانجری تزریقات از جمله اسید سوفلوریک در تاسیسات تصفیه خانه و پیش تصفیه نیروگاه شهید مفتح دارای پلانجرهایی از نوع سرامیکی بوده که مشکلاتی در تامین این قطعات به دلیل وابستگی به خارج از کشور وجود دارد. لذا هدف از طرح پژوهشی حاضر، طراحی و ساخت پلانجر فلزی می باشد که با پوششهای نانوساختار مقاوم شده باشد. همچنین برای بررسی عملکرد مطلوب، علاوه بر آزمونهای آزمایشگاهی، آزمونهای میدانی نیز صورت پذیرفت که عملکرد مطلوب آن از سوی کارفرما تایید شد.
پژوهشگران