مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل مؤلفه ها و مصادیق ...
عنوان تحلیل مؤلفه ها و مصادیق امیدواری در نهج البلاغه
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها میدواری، نهج البلاغه، مصادیق امیدواری، مؤلفه ها.
چکیده هدف: با توجه به اهمیت مفهوم امیدواری و لزوم ایجاد و پرورش روحیۀ امیدواری در بین دانشجویان، هدف این مقاله بررسی مؤلفه های امیدواری از منظر آموزه های ارزشمند و غنی نهج البلاغه بوده است. روش: روش پژوهش، ترکیبی است. یافت هها: مهم ترین مؤلفه های امید از منظر نهج البلاغه عبارتند از: امید به رحمت و فضل الهی، تلاش برای رسیدن به اهداف، پرهیز از آرزوهای دست نیافتنی و دراز، امید به بخشش اشتباهات کوچک و تنبیه اشتباهات بزرگ، تأکید بر واقعیات و پذیرش حقایق و تأکید بر آینده و عبرت از گذشتگان. نتیج هگیری: ایجاد نظام شایسته سالاری در دانشگاه، وجود یک نظام تشویقی و تنبیهی برانگیزاننده، بازنگری در محتوا و مضمون کتب درسی، استفاده از دانشجویان در امور اجرایی و تصمیم گیری و تشویق آنان به مشارکت، ایجاد محیط امن و خلاق، وجود مدیریت کارامد و پاسخگو می تواند به افزایش روحیۀ امیدواری در بین دانشجویان کمک کند.
پژوهشگران