مشخصات پژوهش

صفحه نخست /یک الگوریتم ترکیبی اصلاحی ...
عنوان یک الگوریتم ترکیبی اصلاحی مورچگان برای حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه باز ظرفیت دار
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها الگوریتم جمعیت مورچگان، الگوریتم لین-کرنیگان، اطلاعات ابتکاری، قانون انتقال، مسئله مسیریابی وسیله نقلیه باز.
چکیده مسئله مسیریابی وسیله نقلیه (VRP) شامل مسیریابی برای یک ناوگان وسیله نقلیه به منظور سرویس دهی به تعدادی مشتری است که در آن هدف کمینه سازی فاصله های پیموده شده توسط همه وسایل نقلیه است. در این مسئله، وسایل نقلیه باید بعد از انجام کامل خدمات به انبار کالا بازگردند. مسئله مسیریابی وسیله نقلیه باز (OVRP) با اکثر نسخه های مسائل مسیریابی وسیله نقلیه در ادبیات موضوع متفاوت است و در آن وسایل نقلیه بعد از انجام خدمات به انبار کالا بازنمی گردند. محدودیت های مورد ملاحظه در این مسئله به شرح زیر می باشند. همه وسایل نقلیه دارای ظرفیت یکسانی هستند؛ زمان مسافرت هر وسیله نقلیه نباید از یک مقدار آستانه، که به وسیله مقدار زمان مسافرت قانونی هر راننده تعیین می شود، تجاوز کند؛ تقاضاهای کلی همه مشتری ها در یک مسیر نباید از ظرفیت وسیله نقلیه بیشتر باشد؛ هر مشتری فقط یک بار باید توسط یک وسیله نقلیه مورد ملاقات قرار گیرد و تقاضای آن برطرف شود. الگوریتم جمعیت مورچگان (ACS) یکی از مشهورترین روش های فراابتکاری است که در قانون انتقال و به روزرسانی فرمون با سایر نسخه های الگوریتم مورچگان (ACO) تفاوت دارد. بر اساس معایب موجود در الگوریتم ACS برای حل مسئله OVRP، دو اصلاح مؤثر شامل اطلاعات ابتکاری و قانون انتقال در این مقاله پیشنهاد می گردد. بعلاوه برای بهبود جواب های به دست آمده به وسیله مورچه ها، الگوریتم پیشنهادی با روش جستجوی محلی لین-کرنیگان ترکیب می شود. نتایج روی 16 مثال استاندارد، کارایی روش پیشنهادی را در به دست آوردن جواب های باکیفیت نسبت به بهترین روش های فراابتکاری نشان می دهد.
پژوهشگران