مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش انتقال فناوری از کانال ...
عنوان نقش انتقال فناوری از کانال واردات و صادرات محصولات صنعتی بر روی رشد اقتصادی ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها نتقال فناوری، مزیت رقابتی، صنایع با فناوری بالا، صنایع با فناوری متوسط، صنایع با فناوری پایین، ایران.
چکیده بین رشد اقتصادی و تراز تجاری هر کشور ارتباط وجود دارد. کشورها براساس توانمندی های اقتصادی و تجاری خود، در بازار جهانی مشارکت می کنند و از منافع تجارت آزاد بهره مند می شوند. افزایش فزاینده ی سهم صادرات و واردات محصولات صنعتی منبعی، قابل اتکاء برای تخصیص بهتر منابع، کارایی و رشد تولید به حساب می آید. در واردات و صادرات کالاهای صنعتی، فناوری نقش عمده ای را ایفا می کند. فناوری به عنوان عامل ارتقای فرایند تولید کالاهای صنعتی، بهبود کیفیت و کاهش قیمت تمام شده این محصولات است. بنابراین، جذب فناوری از کانال واردات کالاهای صنعتی متغیری جانشین برای اثر سر ریز تحقیق و توسعه است، که به افزایش در سطح دانش و سهم صنایع مبتنی بر فناوری های پیشرفته در تولید ناخالص داخلی و رشد صادرات منجر می شود. در پژوهش حاضر ابتدا به نقش فناوری در افزایش مزیت رقابتی در عرصه تجارت بین الملل و رشد اقتصادی پرداخته شده است. پس از آن انتقال فناوری از کانال واردات و صادرات صنایع با فناوری بالا، متوسط و پایین و نقش آن ها بر روی رشد اقتصادی تجزیه و تحلیل شده است و به ارایه تصویری از رشد اقتصادی و صادرات و واردات صنایع با سطوح مختلف فناوری در ایران و برخی از کشورهای آسیایی پرداخته است. در نتیجه گیری یکی از مهم ترین کانال ها جهت رشد اقتصادی ایران ابتدا جذب فناوری و سپس یادگیری و به کارگیری آن در چرخه تولید برای ایجاد تنوع در تولید و بالابردن کیفیت تولیدات و افزایش صادرات عنوان شده است.
پژوهشگران