مشخصات پژوهش

صفحه نخست /طراحی جاروبک پتانسیومتر موتور ...
عنوان طراحی جاروبک پتانسیومتر موتور XU7 و تشخیص معیوب بودن آن با روش پردازش سیگنال
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها موتور XU7 - تانسیومتر - تحلیل اجزای اصلی - بردار ویژگی - ماشین پشتیبان
چکیده هدف این مقاله تعیین جنس و ضخامت جاروبک پتانسیومتر موتور XU7 و حل مشکل عدم کارکرد مناسب آن است.
پژوهشگران