مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بهینه سازی آنزیم بری حرارتی و ...
عنوان بهینه سازی آنزیم بری حرارتی و تاثیر اسانس گلپر بر فعالیت آنزیم پراکسیداز کرفس با استفاده از روش سطح پاسخ
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اسانس، فعالیت آنزیم پراکسیداز، بهینه سازی، روش سطح پاسخ
چکیده آنزیم پراکسیداز یکی از آنزیم­های مهم در بافت­های گیاهی است که با پراکسید هیدروژن ترکیب و تولید کمپلکس فعالی می­نماید. غیر فعال­سازی این آنزیم می­تواند زمان ماندگاری سبزیجات خام و منجمد را افزایش دهد. جهت غیر فعال­سازی آنزیم پراکسیداز از روش­های مختلفی استفاده می­شود که محدودیت­های مخصوص به خود را دارند. در این تحقیق اثر اسانس طبیعی گلپر و آنزیم­بری حرارتی بر غیر فعال سازی آنزیم پراکسیداز بررسی شد و با روش سطح پاسخ بهینه سازی گردید. نتایج نشان داد که اسانس گلپر فعالیت آنزیم پراکسیداز کرفس را کاهش داد. شرایط بهینه برای غیر فعال سازی غیر حرارتی آنزیم پراکسیداز کرفس تحت تاثیر اسانس گلپر شامل: غلظت اسانس گلپر ppm50، زمان فعالیت آنزیم 60 ثانیه و فعالیت آنزیم پراکسیداز (جذب) 467599/0 بود. شرایط بهینه در غیر فعال سازی حرارتی شامل: دمای آنزیم­بری 90 درجه سانتی گراد، زمان آنزیم­بری 5 دقیقه، زمان فعالیت آنزیم 20 ثانیه و فعالیت آنزیم پراکسیداز (جذب) 0452815/0 بود.
پژوهشگران