مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ایزاتین-N-سولفونیک اسید به ...
عنوان ایزاتین-N-سولفونیک اسید به عنوان کاتالیزگری جدید، کارآمد و قابل بازیافت برای تهیه 2- آمیدوآلکیل فنل ها تحت شرایط بدون حلال
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آمیدوآلکیل فنل، فنل، آریلآلدهید، آمید، ایزاتین- - N سولفونیک اسید، اسید جامد
چکیده در این پژوهش، روشی ساده و بسیار موثر برای سنتز 2 آمیدوالکیل فنلها با استفاده از ایزاتین- - N سولفونیک اسید به عنوان یک کاتالیزور اسیدی - جامد گزارش شده است. 2 آمیدوآلکیل فنلها از طریق واکنش تراکمی سه جزیی فنلها با آریلآلدهیدهای گوناگون و آمیدها، تحت شرایط بدون حلال - در مجاورت کاتالیزور N سولفونیک اسید در دمای 69 درجه سانتی گراد با بازده بالا و در مدت زمان کوتاه تهیه شدند
پژوهشگران