مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی مولفه های زیست محیطی ...
عنوان ارزیابی مولفه های زیست محیطی احداث شبکه آبیاری و زهکشی در راستای توسعه روستایی (مورد مطالعه: شبکه آبیاری و زهکشی بند فیض آباد استان فارس)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ارزیابی اثرات زیست محیطی، شبکه آبیاری و زهکشی، توسعه روستایی، استان فارس
چکیده فرآیند ارزیابی اثرات زیست محیطی به عنوان تضمین معیارها و آیین نامه های زیست محیطی در طرح های مختلف است که اهداف اصلی آن شامل پیش بینی، شناخت و تجزیه و تحلیل جزئیات تمام اثرات مثبت و منفی طرح های محیط زیست طبیعی و انسانی می باشد. هدف پژوهش حاضر سنجش مولفه های زیست محیطی احداث شبکه آبیاری و زهکشی بند فیض آباد در استان فارس بوده است. در این تحقیق از روش ماتریس ICOLD استفاده گردید. در این روش اثر هر یک از فعالیت های طرح بر مولفه های زیست محیطی (فیزیکی، اکولوژیکی و اجتماعی ـ فرهنگی) در دو مرحله احداث و بهره برداری سنجیده شد. یافته ها نشان داد که پیامدهای وارد شده طرح بر کل محیط زیست مثبت بوده است (148+ امتیاز). این در حالی است که محیط اجتماعی- فرهنگی 187+ امتیاز، محیط اکولوژیکی 13- امتیاز و محیط فیزیکی 26- امتیاز را به خود اختصاص داده است. به بیان دیگر، با وجود بروز اثرات منفی بر محیط زیست، اثرات مثبت قابل ملاحظه ای بر منطقه به همراه خواهد داشت. با توجه به یافته های به دست آمده، اجرای طرح شبکه آبیاری و زهکشی بند فیض آباد با رعایت استانداردها بلامانع می باشد. در پایان با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه پیشنهادهایی ارائه گردیده است.
پژوهشگران