مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه عددی تأثیر گام پیچه بر ...
عنوان مطالعه عددی تأثیر گام پیچه بر فرآیند گرمای القایی در سه بعد
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها فرایند گرمای القایی، روش عناصر متناهی، شبیه سازی
چکیده دراین مقاله با استفاده از روش عناصر متناهی (FEM) اثر گام های پیچه بر فرآیند گرمای القایی محاسبه شده است. در ابتدا یک پیچه -تک حلقه با تقارن محوری (بدون گام) در نظر گرفته شده و سپس پیچه هایی با گام های 3 ، 5 و 7 سانتی متر لحاظ شده اند. از ولتاژ 200 ولت متناوب با فرکانس یک کیلوهرتز، که به دو سر پیچه اعمال شده، به عنوان منبع تولید میدان های الکترومغناطیسی بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از محاسبات نشان می دهد توزیع و شدت میدان های الکترومغناطیسی، چگالی جریان های گردابی در داخل قطعه کار و همچنین گرمای حجمی تولید شده در پیچه و قطعه کار برای حالت بدون گام (گام صفر) تفاوت زیادی با سه حالت دیگر (یعنی حالت های با گام های 3 ، 5 و 7 سانتی متر) دارد.
پژوهشگران