مشخصات پژوهش

صفحه نخست /سنگ شناسی و تاثیر فرایندهای ...
عنوان سنگ شناسی و تاثیر فرایندهای دینامیک روی سنگ های فلسیک در توده آذرین درونی دروازه (جنوب قروه، کردستان)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها سنگ های فلسیک؛ دگرریختی؛ گرانیت نوع I؛ پوسته زیرین؛ کمان حاشیه قاره؛ قروه؛ سنندج- سیرجان
چکیده توده آذرین درونی کوه دروازه در جنوب قروه رخنمون دارد. الیوین گابرو، دیوریت های گابرویی، کوارتز مونزونیت و گرانیت از سنگ های سازندة این توده هستند؛ اما در اینجا، تنها به بررسی سنگ های لوکوکراتیک تا مزوکراتیک جوان‏ تر (کوارتز مونزونیت و گرانیت) پرداخته می شود. این سنگ ها دچار دگرگونی دینامیکی شده و در برابر فاصله از پهنه برشی دستخوش دگرریختی متغیری شده‏ اند؛ به‏گونه ای که به کاتاکلاستیک، پروتومیلونیت و میلونیت رده‏ بندی می شوند. دارابودن پورفیروکلاست ها، خمش در بلورها و ماکل آنها، بافت های میرمکیت و پرتیتِ پدیدآمده از تنش از ویژگی‏ های ساختاری هستند که در آنها یافت می‏ شوند. برپایه ریزساختارها، دمای دگرریختی سنگ ها نزدیک به 500-600 درجه سانتیگراد بوده است. داده‏ های زمین‏ شیمیایی نشان‏ دهنده سرشت کالک‏ آلکالن، آهن‏ دار، نوع I و متاآلومین تا کمی پرآلومین‏ بودن سنگ های فلسیک هستند. غنی شدگی LREEها در برابر HREE، ناهنجاری منفی از عنصرهای Ti، P، Sr، Nb و Ba، آنومالی مثبت Pb، Th و U و محتوای Th/Ta نشان دهندة پهنه کمان قاره ای هستند. دارابودن انکلاوهای مافیک، حجم بزرگ گرانیت ها و روند منفی محتوای Zr در برابر سیلیس، همگی نشان‏ دهندة پیدایش سنگ های فلسیک هنگام فرایند ذوب‏ بخشی هستند. برپایه ویژگی‏ های زمین‏ شیمیایی، خاستگاه گرانیتوییدهای بررسی‏ شده از ذوب‏ بخشی سنگ های متابازیتی پوسته زیرین است.
پژوهشگران