مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی رفتار مکانیکی گرانیت ...
عنوان ارزیابی رفتار مکانیکی گرانیت های پورفیری تحت بارگذاریاستاتیکی و دینامیکی سه محوری
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها بارگذاری چرخه ای، آسیب خستگی، انرژی وارفتگی، دامنه ، فرکانس
چکیده هدف از انجام این پژوهش ارزیابی خصوصیت مقاومتی مونزوگرانیتهای الوند تحت شرایط مختلفی از بارگذاری بوده است.بدین منظور در ابتدا آزمونهای استاتیکی در شرایط تک محوری و سه محوری انجام گردید تا تاثیر فشار همه جانبه بر روی رفتار مکانیکی سنگ ارزیابی گردد. بعلاوه رفتار خستگی این سنگها تحت بارگذاری چرخه ای سه محوره مورد مطالعه قرار گرفت.
پژوهشگران