مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر جایگزینی سیلاژ کدوی آجیلی ...
عنوان اثر جایگزینی سیلاژ کدوی آجیلی با سیلاژ ذرت بر علکرد تولیدی و قابلیت هضم مواد مغذی در گاوهای شیری هلشتاین
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها سیلاژ ذرت، کدوی آجیلی، گاوهای هلشتاین، ترکیبات شیر، عملکرد
چکیده با توجه به کمبود مواد خوراکی در تغذیه دام، استفاده از بقایای محصولات کشاورزی در تغذیه دام امری ضروری می باشد، بنابراین آزمایش حاضر به منظور بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف سیلاژ کدو آجیلی با سیلاژ ذرت بر عملکرد گاهای شیرده هلشتاین طراحی و انجام شد.
پژوهشگران