مشخصات پژوهش

صفحه نخست /Regioselective Sulfonation of ...
عنوان
Regioselective Sulfonation of Aromatic Compounds over 1,3- Disulfonic Acid Imidazolium Chloride under Aqueous Media
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
sulfonation, ionic liquid, sulfonic acid functionalized imidazolium salt (SAFIS), aqueous medium
چکیده
1,3-Disulfonic acid imidazolium chloride ([Dsim]Cl), as a Brønsted acidic ionic liquid, is introduced for the sulfonation of aromatic compounds by in situ generation of sulfuric acid at 50 °C under mild conditions and in aqueous medium.
پژوهشگران