مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقدی بر ترجمۀ مدخلی از ...
عنوان نقدی بر ترجمۀ مدخلی از دانشنامۀ ایرانیکا
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ایرانیکا، ترجمه، عمر خیّام، یوس بیخستراتن، مصطفی صداقت رستمی
چکیده مقالۀ حاضر به بررسی ترجمۀ فارسی یکی از مقالات دانشنامۀ ایرانیکا ــ تحت عنوان «تأثیر رباعیّات عمر خیّام بر ادبیّات و جامعۀ غرب» (2008) ــ می پردازد که مصطفی صداقت رستمی آن را زیر عنوان «عمر خیّام؛ در صحنۀ ادبی و اجتماعی آن سوی آب ها»، ترجمه کرده و در ماهنامۀ گلستانه، تیرماه 1393، شمارۀ 131، صص 67- 69 منتشر شده است. متأسفانه خطاهای پُرشمار و متنوّعی به این ترجمه راه یافته است که برخی از آن ها عبارتند از: ضبطِ نادرست نام افراد، توجّه نکردن به ضبط مشهور عناوین کتاب ها، ترجمه نکردن برخی عناوین، ترجمۀ نادرست برخی جملات، و مواردی از این دست. نویسندۀ حاضر این موارد را در هفت فقره دسته بندی و در هر مورد پیشنهاد و توضیحی مناسب عرضه کرده است. این موارد عبارتند از: 1) تلفظ و نگارشِ نام های فرانسوی، 2) تلفظ و نگارشِ نام های آلمانی، 3) تلفظ و نگارشِ نام های انگلیسی، 4) تلفظ و نگارشِ نام های هلندی، 5) عناوین ترجمه نشده، 6) عناوینی که غلط ترجمه شده اند، و 7) ترجمه های نادرست برخی از جملات. ناگفته نماند که این گونه ترجمه های شتابزده راهی به دهی نیست و نه تنها باری از دوشِ مشتاقانِ این عرصه بر نمی دارد، بلکه می تواند مبتدیان و خوانندگانِ نوسفر را نیز به کژراهه بیفکند. شایان ذکر است که مترجم علاوه بر تسلّط بر زبان مبداء و مقصد، و دست به قلم بودن و داشتن «سرِ سوزن ذوقی»، باید با حوزه ای که در آن کار می کند نیز آشنائی داشته باشد.
پژوهشگران