مشخصات پژوهش

صفحه نخست /فرصت های کارآفرینی در بخش ...
عنوان فرصت های کارآفرینی در بخش تولیدات دامی استان کرمانشاه
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کارآفرینی، فرصت، فرصت شناسی، کشارزی، امور دام
چکیده در تعاریف کارآفرینی به طور فراوانی بر تشخیص فرصت به عنوان مهم ترین گام در فرایند کارآفرینی تمرکز شده است. همچنین توانایی تشخیص فرصت را می توان به عنوان یکی از ویژگی های کارآفرینان دانست. بر همین اساس بخش عمده ای از مطالعات کارآفرینی به این موضوع اختصاص یافته و شناسایی فرصت های کارآفرینانه در بخش های مختلف به یکی از موضوعات جذاب در تحقیقات کارآفرینی تبدیل شده است. بخش کشاورزی و زیر بخش های آن از جمله امور دام از بخش های اقتصادی است که در دهه های اخیر با شتاب نسبی رشد مناطق شهری بر پایه تولیدات صنعتی، کمتر مورد توجه کارآفرینان قرار گرفته و فرصت های موجود در آن مورد شناسایی قرار نگرفته است. بر این مبنا در این تحقیق پس از تبیین مقوله فرصت و فرصت شناسی، به ارائه فرصت های کارآفرینانه در زیر بخش امور دام و صنایع و خدمات وابسته با تاکید بر ظرفیت های این بخش در استان کرمانشاه پرداخته شده است. بر مبنای یافته های بخش پیمایشی تحقیق که با رویکرد کیفی با بهره گیری از نظرات 36 نفر از کارآفرینان و آگاهان به این بخش انجام شد، فرصت های کارآفرینانه در این بخش در هجده طبقه کلی قرار گرفت که برخی از مهم ترین آن ها عبارت اند از: پروار بندی دام، پرورش دام های شیری، تولید محصولات لبنی، تولید خوراک دام، تولید محصولات دامی ارگانیک، محصولات چرم، پرورش و تولید کرم ابریشم، تولید و فروش تجهیزات دام و طیور، تولید محصولات عسلی. در گام بعد با مراجعه به نمونه های تحقیق، فرصت های کسب وکار در هر یک از طبقات با در نظر گرفتن معیارهایی نظیر سرمایه، تقاضا و روندهای بازار شناسایی شد.
پژوهشگران