مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی تاثیرات اجتماعی- ...
عنوان ارزیابی تاثیرات اجتماعی- اکولوژیکی احداث سد فدامی بر توسعه ی کشاورزی منطقه
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ارزیابی تاثیرات زیست محیطی، احداث سد، آثار اجتماعی، اقتصادی، آثار اکولوژیکی، آثار فرهنگی
چکیده فرآیند ارزیابی تاثیرات طرح­های توسعه­ای قبل از اجرای آن­ها راهی است برای پیش­بینی، شناخت و تجزیه و تحلیل جزئیات تمام آثار مثبت و منفی طرح­ها تا از این طریق منافع حاصله حداکثر و آثار منفی حداقل گردد. در واقع ارزیابی آثار اجتماعی- زیست محیطی هر طرح، فرایندی است که تعیین کننده مسیری مقبول برای مدیریت و دستیابی به اهداف توسعه ی پایدار ناشی از اجرای آن طرح است. افزون بر این، بهره گیری از مطالعات ارزیابی آثار زیست محیطی برای طرح های توسعه ی منطقه ای یک ابزار مهم تصمیم گیری و نشانه ای از مقبولیت و یا عدم مقبولیت اجرای طرح در منطقه به شمار می رود.هدف پژوهش حاضر ارزیابی آثار اجتماعی- اکولوژیکی احداث سد فدامی بر توسعه ی کشاورزی منطقه در استان فارس بوده است. در این تحقیق از روش ماتریس ICOLD استفاده شد. در این روش اثر هر یک از فعالیت­های طرح بر مولفه­های زیست­محیطی در دو مرحله احداث و بهره­برداری سنجیده شد. یافته­ها نشان داد که پیامدهای وارد شده ی طرح بر کل محیط زیست مثبت بوده است (268+ امتیاز). با توجه به یافته­های به­دست آمده، احداث سد فدامی در استان فارس با رعایت استانداردها توجیه پذیر است. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه، پیشنهادهایی ارائه شده است.
پژوهشگران