مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پترولوژی و ژئوشیمی توده ...
عنوان پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتی علی آباد دامن (رشتخوار، خراسان رضوی)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها گرانیت نوع A2، ژئوشیمی، پترولوژی، علی آباد دامن، پهنه سبزوار
چکیده توده ی گرانیتوئیدی علی آباد دامن با روند شمال غربی- جنوب شرقی در 15 کیلومتری شمال شرقی شهرستان رشتخوار دارای وسعت تقریبی 10 کیلومتر مربع است. این توده به سن احتمالی بعد از ژوراسیک میانی در شمال گسل درونه قرار گرفته و در نتیجه قسمتی از زون سبزوار تلقی می گردد. ترکیب سنگ شناسی توده نفوذی آلکالی فلدسپار گرانیت، سینوگرانیت و مونزوگرانیت تعیین شده است. در نمودار های متمایز کننده ی میکا ها، بیوتیت های مورد آزمایش در محدوده ی سیدروفیلیت قرار گرفته و حاصل از تبلور ماگما می باشند. پلاژیوکلازها در محدوده ی آلبیت تا الیگوکلاز و ارتوکلاز نیز ترکیبی شبیه آنورتوکلاز را نشان می دهند که احتمالاً در اثر میکروپرتیتی بودن آن است. کلریت های منطقه نیز در محدوده ی رپیدولیت و برنسویجیت قرار گرفته که نشان از ترکیب غنی از آهن آنها دارد. بر اساس مطالعات پتروگرافی، ژئوشیمیایی و شیمی کانی ها، سنگ های توده نفوذی علی آباد دامن به گرانیتوئیدهای نوع A2 شباهت دارند. این سنگ ها دارای ترکیب پرآلومین ضعیف هستند. آنومالی منفی عناصر Ba، Nb، Ti، Sr و P در نمونه های مورد مطالعه در نمودارهای تمایز تکتونیکی حاکی از شکل گیری سنگ های مورد مطالعه در محیطی مرتبط با قوس حاشیه قاره ای است. ایجاد محیط کششی در درون یک قوس قاره ای شرایط تشکیل این نوع سنگ های گرانیتی را فراهم کرده است.
پژوهشگران